Zdrowe powietrze dla zapewnienia optymalnych warunków do uczenia się i nauczania

Urządzenia i systemy wentylacyjne do wentylacji i wyciągu powietrza ze szkół

Wentylacja i wyciąg powietrza z budynku szkoły

Uczyć się, pracować, osiągać wyniki – W szkołach wymaga się zarówno od uczniów, jak i od nauczycieli

Świeże powietrze w znacznym stopniu przyczynia się do dobrego samopoczucia. Zwłaszcza w pomieszczeniach, w których jednocześnie przebywa wiele osób i które wietrzone są tylko sporadycznie, np. w czasie przerw, przez otwarcie okien, tlen bardzo szybko zamienia się w CO2. Następstwem zwiększonej zawartości CO2 w powietrzu w pomieszczeniu są spadek zdolności koncentracji, zmęczenie i bóle głowy.

Aby móc każdego dnia zachować szczytową formę i zdolność koncentracji, niezbędne jest świeże i zdrowe powietrze we wszystkich pomieszczeniach. Niezależnie od tego, czy w salach lekcyjnych, czy w pokoju nauczycielskim, w szkolnej kuchni, czy w toalecie – wysokowydajna wentylacja zapewnia optymalne warunki do uczenia się i nauczania.

Sala lekcyjna

Świeże powietrze w sali lekcyjnej

Aby stworzyć uczniom i nauczycielom optymalne warunki pracy, należy zapewnić nieprzerwaną wentylację i wyciąg powietrza z sal lekcyjnych. Tradycyjna wentylacja przez okna z reguły jest niewystarczająca do zapewnienia wystarczającej ilości świeżego powietrza w sali lekcyjnej. Dodatkowo występuje hałas ulicy, spaliny, pyłki i przeciąg, jakie mogą wniknąć do pomieszczenia przez otwarte okna.

Jako optymalne rozwiązanie wentylacji dla sal lekcyjnych firma MAICO oferuje płaskie wentylatory skrzynkowe KFD. Łatwo i szybko zapewniają one najlepszą jakość powietrza w pomieszczeniu.

KFD oferują Państwu następujące korzyści w skrócie:

 • Kompletnie zmontowane urządzenia do szybkiego i łatwego montażu końcowego
 • Dostępne do wyboru z grzejnikiem drabinkowym dla przyjemnego termostatowania
 • Cicha praca dzięki dwuściennej, izolowanej akustycznie obudowie
 • Możliwość eksploatacji bezpośrednio w pomieszczeniu, np. w sufitach podwieszanych
 • Urządzenia dostępne są jako skrzynkowy wentylator nawiewny i wywiewny
 • Automatyczny wskaźnik wymiany filtra
 • Łatwa wymiana filtra bez użycia narzędzi
 • Optymalnie dostrojone do siebie komponenty i wentylatory dla powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • Wspólna regulacja dla powietrza nawiewanego i wywiewanego

Pokój nauczycielski

Odetchnąć z ulgą w pokoju nauczycielskim – 
wentylacja i wyciąg powietrza dla lepszego skupienia bez zakłócających odgłosów ubocznych

Aby pracować w skupieniu i móc odetchnąć w czasie przerw, w pokoju nauczycielskim należy zapewnić ciągłą wentylację, która zaopatruje pomieszczenie w świeże i zdrowe powietrze i niezawodnie odprowadza zużyte powietrze na zewnątrz.
Do wentylacji i wyciągu powietrza z pokoju nauczycielskiego nadaje się izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR firmy MAICO.

 • Wentylatory skrzynkowe ESR pracują cicho, ponieważ posiadają doskonałą izolację akustyczną. Dzięki temu nie występują zakłócające odgłosy pracy.
 • Wentylatory skrzynkowe można instalować bezpośrednio w sufitach podwieszonych i w zależności od położenia montażowego wykorzystywać zarówno do powietrza nawiewanego, jak i wywiewanego.
 • Ze względu na łatwy dostęp można łatwo i szybko oczyścić wentylator skrzynkowy ESR.

Kuchnia szkolna

Smażenie, pieczenie, gotowanie – wentylacja w szkolnej kuchni

W szkolnych kuchniach, w których potrawy gotuje się jednocześnie w kilku miejscach, powstają opary, zapachy i wilgoć. Pozostałości tłuszczów i olejów mieszają się z powietrzem w pomieszczeniu. Tu potrzebny jest wytrzymały wentylator, który szybko i niezawodnie odtransportuje zużyte powietrze na zewnątrz i w ten sposób zadba o przyjemny klimat w pomieszczeniu.

Do efektywnej wentylacji i wyciągu powietrza ze szkolnych kuchni firma MAICO oferuje izolowany akustycznie wywiewny wentylator skrzynkowy EKR-2 oraz wentylatory kanałowe serii DPK.

Zalety wywiewnego wentylatora skrzynkowego EKR-2 w skrócie:

 • Niewrażliwy na gorące, tłuste i zanieczyszczone substancje w powietrzu
 • Cicha praca dzięki doskonałej izolacji akustycznej
 • Niewielki koszty energii dzięki efektywnej energetycznie pracy

Do niezbędnego doprowadzania świeżego powietrza do szkolnej kuchni zalecamy wentylator kanałowy DPK:

 • Wentylator kanałowy o kompaktowych wymiarach można montować bezpośrednio w prostokątnych kanałach wentylacyjnych.
 • Wytrzymały, trwały silnik sprawia, że konserwacja jest zbędna.
 • Łatwy dostęp do wentylatora dla ułatwienia czyszczenia.

Toalety szkolne

Przyjemna świeżość w szkolnej toalecie

Do wyciągu powietrza ze szkolnych toalet nadają się promieniowe wentylatory kanałowe ERR. Wentylatory ERR wbudowane bezpośrednio w kanały wentylacyjne niezawodnie dbają o szybkie odsysanie zapachów i wilgoci. W ten sposób uzyskuje się przyjemny klimat w pomieszczeniu, mimo korzystania z niego przez wiele osób.

 • Wysokowydajne wentylatory kanałowe ERR mogą być montowane w każdym położeniu. Obok zwartej konstrukcji urządzeń zapewnia to elastyczność, przede wszystkim w przypadku modernizacji i istniejących już uwarunkowań budowlanych.
 • Wytrzymały silnik urządzeń ERR zapewnia długi okres użytkowania – całkowicie bez konserwacji.

Rozwiązanie wentylacji z odzyskiem ciepła

System wentylacji z odzyskiem ciepła? Idealne rozwiązanie dla sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego.

System wentylacji z funkcją odzysku ciepła opłaca się podwójnie: Pozwala chronić cenne zasoby naturalne i znacznie obniżyć koszty zużycia energii.

Odpowiednie urządzenie oferuje firma AEREX, spółka zależna MAICO. Urządzenie z odzyskiem ciepła Reco-Boxx 1000 Flat zapewnia nieprzerwaną wentylację i wyciąg powietrza z sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego. Ponad 90% występującego już ciepła jest przy tym wykorzystywane dalej. Ciepło z powietrza wywiewanego przekazywane jest na świeże powietrze, żadna energia nie jest marnowana. Ponadto wentylatory na prąd stały zapewniają efektywną energetycznie, a tym samy oszczędną eksploatację.

Standardowe wyposażenie Reco-Boxx 1000 Flat w filtry G4 i F7 gwarantuje, że pyłki nie trafiają do powietrza w pomieszczeniu. Dzięki temu alergicy mogą beztrosko odetchnąć z ulgą.

Reco-Boxx 1000 Flat charakteryzuje się małą wysokością całkowitą wynoszącą tylko 360 mm. Jest to jego wyjątkową zaletą, zwłaszcza przy ograniczonej ilości miejsca, jak to często zdarza się w przypadku modernizacji. Urządzenie dostarczane jest w postaci gotowej do podłączenia, wraz z zespołem regulacji, i może być łatwo zamontowane w suficie podwieszonym.

Obiekt referencyjny Würzburg-Randersacker

Bauherr/Eigentümer: Marktgemeinde Randersacker

Higienicznie zdrowe powietrze w salach lekcyjnych


Obiekt modernizowany / badawczy Würzburg-Randersacker

 


Parametry

 

Zakres projektu badawczego:

 • częściowo montaż nowych okien
 • usunięcie występującej pleśni
 • izolacja wewnętrzna w miejscu ważnych mostków cieplnych

Technika wentylacji:

 • Montaż decentralnej instalacji wentylacyjnej

Powierzchnia:

 • 4 sale lekcyjne: 288 m2

Liczba uczniów:

 • 4 klasy: 80

Zapotrzebowanie świeżego powietrza

 • na jednego ucznia: 20 m3/h
 • Ogółem: 1600 m3/h

Opis projektu Würzburg

W ramach projektu badawczego realizowanego z instytutem ZAE Bayern (Uniwersytet w Würzburgu) we współpracy z akademią medyczną i innymi partnerami technicznymi w 4 salach lekcyjnych zainstalowane zostały urządzenia wentylacyjne.
W czasie wykonywania przybudówki w roku 1961 nie uwzględniono problematyki mostków cieplnych. Budynek szkoły wyposażony był w termoizolacyjne okna z aluminium. Na skutek tego, z powodu niedostatecznej wentylacji doszło we wszystkich 4 salach lekcyjnych do nasilonego tworzenia się pleśni.
Konsekwencją było ponadto zmęczenie i brak zdolności koncentracji u uczniów.

Sposób postępowania / cel

 

Celem było zbadanie w okresie 2 lat, jak zamontowanie instalacji wentylacyjnej wpłynęło na jakość powietrza w salach lekcyjnych i samopoczucie uczniów.
W szczególności zdefiniowane zostały następujące punkty:

 • ustalenie potencjału oszczędności energetycznych
 • zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie
 • poprawa jakości powietrza
 • obniżenie stężenia bakterii
 • zapobieżenie tworzeniu się pleśni

Wniosek

 

Po zamontowaniu instalacji wentylacyjnej i dwuletnim okresie badawczym uzyskano dodatni bilans:

 • poprawa jakości powietrza w pomieszczeniu
 • brak pleśni
 • brak przeciągów
 • brak uciążliwego hałasu
 • możliwy potencjał oszczędności energii na poziomie 30%

Badania psychologiczne wykazały:

 • wyższy poziom dobrego samopoczucia (np. w lepszy nastrój, większa aktywność, rozluźnienie)
 • zwiększona zdolność koncentracji
 • zmniejszenie ilości negatywnych emocji

dodatni bilans z wbudowaną wentylacją

Schimmelbefall vor der Sanierung

Technika
Z pomocą izolowanych akustycznie i wyposażonych w filtry zaworów okiennych do sal lekcyjnych permanentnie wpływa świeże powietrze. Zużyte powietrze odsysane jest stale przez zawory w kanale wywiewnym. Kanały wywiewne zainstalowane są na suficie przeciwległej strony okna. Wentylatory skrzynkowe i tłumiki akustyczne rozmieszczone są na korytarzu przed salami lekcyjnymi lub w sąsiednim pomieszczeniu. Zapobiega to ewentualnej uciążliwości spowodowanej hałasem. Stamtąd zużyte powietrze przesyłane jest kanałami wentylacyjnymi na zewnątrz.

   

Wyszukiwanie

Możliwe jest wyszukiwanie produktów, dokumentów, stron z zawartością itd.