Kontakt

Niezależnie od tego, czy mają Państwo pytania dotyczące produktów, potrzebują oferty, chcą zamówić dokumentację lub części zamienne – zespoły profesjonalistów markowego producenta MAICO są zawsze do Państwa dyspozycji.

 

Kompetentni konsultanci firmy MAICO służą Państwu kompetentną pomocą przed, w czasie i po dokonaniu zakupu.

Wstecz

§ 1 Preambuła

 

Strony internetowe MAICO stanowią ofertę Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH (zwanej w dalszej części „MAICO“). Na swoich stronach internetowych MAICO informuje Klientów i osoby zainteresowane o swoich produktach z dziedziny wentylatorów i techniki wentylacji. Ochrona Państwa danych osobowych na drodze ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania podczas Państwa wizyty na stronach internetowych MAICO jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w ramach określonych przepisami prawa, na przykład przez federalną ustawę o ochronie danych osobowych (BDSG) lub ustawę o mediach elektronicznych (TMG). Strony internetowe MAICO zgodne są z przepisami o ochronie danych osobowych. Gwarantuje to Państwu jako użytkownikom tych stron internetowych bezpieczeństwo, że Państwa prawa ochrony indywidualności oraz prawo do samostanowienia informacyjnego są przestrzegane i zabezpieczone. Za pomocą poniższego oświadczenia pragniemy szczegółowo poinformować Państwa o sposobie obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi.

§ 2 Gromadzenie i przetwarzanie danych, wykorzystywanie danych osobowych

 

(1) Mogą Państwo odwiedzać strony internetowe MAICO bez podawania swoich danych osobowych. MAICO zabiega nieustannie o udoskonalanie i aktualizowanie zawartej na stronach internetowych oferty informacyjnej dla klientów i osób zainteresowanych i zwiększanie w ten sposób jej atrakcyjności. W tym celu przy każdym dostępie do stron internetowych MAICO poprzez wywołanie stron internetowych gromadzone są dane (odwiedzający, korzystanie, pochodzenie i technika internetowa), które nie są przyporządkowywane do żadnej osoby fizycznej i służą wyłącznie wewnętrznym i statystycznym celom MAICO (zwane w dalszej części „danymi odwiedzających“).

(2) Do korzystania z określonych funkcji i w celu poprawy atrakcyjności swoich stron internetowych MAICO używa tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze. Większość plików cookie używanych przez MAICO usuwanych jest z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają w Państwa komputerze i umożliwiają MAICO jego ponowne rozpoznanie przy Państwa następnej wizycie (tzw. trwałe cookie). Mogą Państwo jednak tak nastawić swoją przeglądarkę, że mogą Państwo być informowani o umieszczaniu plików cookie, decydować w konkretnym przypadku o ich zaakceptowaniu lub zasadniczo wykluczyć przyjmowanie plików cookie. W przypadku nieprzyjmowania plików Cookie funkcjonalność stron internetowych MAICO może być ograniczona.

(3) Podczas odwiedzin na stronach internetowych MAICO dzięki zastosowaniu oprogramowania do analizy sieciowej gromadzone są dane w postaci zanonimizowanej do celów marketingowych i optymalizacji serwisu. Na podstawie pozyskanych danych odwiedzających MAICO tworzy zanonimizowane profile użytkowników w celach reklamy, badania rynku i poprawy atrakcyjności oferty informacyjnej MAICO. W oparciu o nie nie jest możliwe wyciąganie wniosków dotyczących konkretnej osoby. Na serwerach internetowych MAICO nie są również protokołowane żadne adresy IP lub inne dane osobowe. Dane odwiedzających nie są przekazywane osobom trzecim.

(4) Na naszej stronie internetowej używana jest sieciowa usługa analityczna Piwik. Piwik jest oprogramowaniem otwartym (ang. open source software), które analizuje dostępy osób odwiedzających strony internetowe. Analiza możliwa jest przy użyciu plików tekstowych, tak zwanych ciasteczek (ang. cookies). Ciasteczka gromadzą informacji dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Są one zapisywane na serwerze Piwik w Niemczech. Państwa adres IP jest wcześniej anonimizowany. Mogą Państwo jednak uniemożliwić zapisywanie na komputerze ciasteczek oprogramowania Piwik. W tym celu należy odpowiednio zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej. Może to doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać z naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

(5) Nie są rejestrowane nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane kontaktowe (zwane w dalszej części „danymi osobowymi“), chyba że informacje te zostaną podane dobrowolnie, jak to ma miejsce np. w ramach składanego przez Państwa zapytania ofertowego, w ramach abonamentu biuletynu informacyjnego, przy sporządzaniu potwierdzenia z zakresu techniki wentylacji, przy zgłoszeniu online na seminaria fachowe, przy zgłoszeniu do rozdzielnika prasowego lub w przypadku zamówienia dokumentacji produktowej. W pozostałym zakresie, w odniesieniu do usuwania danych i odwoływania zgody odsyłamy do punktu § 5 niniejszego oświadczenia.

(6) Jeżeli za pośrednictwem systemu informacyjnego udostępnili Państwo MAICO dane osobowe, zostaną one użyte przez MAICO wyłącznie w celu realizacji Państwa życzeń i zapytań. MAICO użyje Państwa danych w szczególności do udzielenia odpowiedzi z żądanymi informacjami (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą). Jeżeli podali Państwo swój adres e-mail i inne dane kontaktowe, MAICO prześle Państwu odpowiednie informacje. Podane przez Państwa dane zostaną zapisane w pliku bądź w programie poczty elektronicznej i użyte wyłącznie do korespondencji związanej z żądanymi informacjami. Jeżeli przesłali Państwo MAICO zapytanie dotyczącej danej strony informacyjnej, zostanie ono przekazane przez MAICO do odpowiedniej osoby. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w szczególności na potrzeby następujących usług i funkcji:

 • Rejestracja na potrzeby abonamentu biuletynu informacyjnego MAICO: tytuł, imię, nazwisko, firma, adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail
 • Zgłoszenie do rozdzielnika prasowego: firma, tytuł, nazwisko, imię, ulica/nr, kod pocztowy/miejscowość, telefon, faks, adres e-mail
 • Sporządzenie zapytania ofertowego: firma, dział, imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, telefon, faks
 • Zamówienie dokumentacji produktowej: tytuł, nazwisko, imię, ulica/nr, kod pocztowy/miejscowość, telefon, faks, adres e-mail i odpowiedni branżowy zakres zainteresowań, dla którego mają być przesłane informacje
 • Zgłoszenie online udziału w seminariach / webinarach fachowych: firma, ulica/nr, kod pocztowy/miejscowość, telefon, faks, e-mail, nazwisko i imię uczestnika
 • Sporządzenie potwierdzenia z zakresu techniki wentylacji: dane obiektu (ulica/nr, kod pocztowy/miejscowość), osoba prowadząca sprawę, nazwa firmy, adres firmy
 • Wyszukiwanie przedstawiciela: Kod pocztowy

§ 3 Przekazywanie danych osobowych

 

Poufność Państwa danych osobowych pozostaje przy tym cały czas zagwarantowana. Przesłanie Państwa danych osobowych dalej, ich sprzedaż lub przekazanie w inny sposób osobom trzecim są wykluczone, chyba, że MAICO zobowiązane jest przepisami lub wyrokiem sądu do ich przekazania lub przekazanie jest konieczne w przypadku ataków na infrastrukturę informatyczną MAICO w celu ścigania lub prowadzenia postępowania.

§ 4 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

 

(1) MAICO troszczy się o stosowanie wszystkich niezbędnych, technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby Państwa dane osobowe przechowywane były w taki sposób, aby nie były dostępne ani dla osób trzecich, ani publicznie. Gdyby chcieli Państwo nawiązać kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwracamy uwagę na to, że poufność przekazywanych informacji nie jest zagwarantowana. Wgląd w treść wiadomości e-mail mogą mieć osoby trzecie. Z tego względu zalecamy Państwu przekazywanie nam poufnych informacji wyłącznie drogą pocztową.

(2) Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich administratorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 5 Prawo do informacji, odwołania i usunięcia

 

(1) W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę w ramach abonamentu biuletynu informacyjnego ze skutkiem na przyszłość, podając swój adres e-mail w polu rezygnacji na stronie internetowej Newsletter.

(2) Ponadto przysługuje Państwu w stosunku do MAICO prawo do nieodpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych oraz w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu proszę skontaktować się z osobą prowadzącą sprawy ochrony danych osobowych.

§ 6 Osoba prowadząca sprawy ochrony danych osobowych

 

W sprawie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w sprawie informacji, korekty, blokady lub usunięcia danych oraz odwołania udzielonych zgód proszę zwrócić się do:

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Pan Harald Bantle
Steinbeisstr. 20
78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720/ 694-273
Faks 07720/ 694-320
E-mail Datenschutz(at)maico.de

Stan 11.01.2016

§ 1 Preambuła

 

Strony internetowe MAICO stanowią ofertę Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH (zwanej w dalszej części „MAICO“). Na swoich stronach internetowych MAICO informuje Klientów i osoby zainteresowane o swoich produktach z dziedziny wentylatorów i techniki wentylacji. Ochrona Państwa danych osobowych na drodze ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania podczas Państwa wizyty na stronach internetowych MAICO jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w ramach określonych przepisami prawa, na przykład przez federalną ustawę o ochronie danych osobowych (BDSG) lub ustawę o mediach elektronicznych (TMG). Strony internetowe MAICO zgodne są z przepisami o ochronie danych osobowych. Gwarantuje to Państwu jako użytkownikom tych stron internetowych bezpieczeństwo, że Państwa prawa ochrony indywidualności oraz prawo do samostanowienia informacyjnego są przestrzegane i zabezpieczone. Za pomocą poniższego oświadczenia pragniemy szczegółowo poinformować Państwa o sposobie obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi.

§ 2 Gromadzenie i przetwarzanie danych, wykorzystywanie danych osobowych

 

(1) Mogą Państwo odwiedzać strony internetowe MAICO bez podawania swoich danych osobowych. MAICO zabiega nieustannie o udoskonalanie i aktualizowanie zawartej na stronach internetowych oferty informacyjnej dla klientów i osób zainteresowanych i zwiększanie w ten sposób jej atrakcyjności. W tym celu przy każdym dostępie do stron internetowych MAICO poprzez wywołanie stron internetowych gromadzone są dane (odwiedzający, korzystanie, pochodzenie i technika internetowa), które nie są przyporządkowywane do żadnej osoby fizycznej i służą wyłącznie wewnętrznym i statystycznym celom MAICO (zwane w dalszej części „danymi odwiedzających“).

(2) Do korzystania z określonych funkcji i w celu poprawy atrakcyjności swoich stron internetowych MAICO używa tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze. Większość plików cookie używanych przez MAICO usuwanych jest z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają w Państwa komputerze i umożliwiają MAICO jego ponowne rozpoznanie przy Państwa następnej wizycie (tzw. trwałe cookie). Mogą Państwo jednak tak nastawić swoją przeglądarkę, że mogą Państwo być informowani o umieszczaniu plików cookie, decydować w konkretnym przypadku o ich zaakceptowaniu lub zasadniczo wykluczyć przyjmowanie plików cookie. W przypadku nieprzyjmowania plików Cookie funkcjonalność stron internetowych MAICO może być ograniczona.

(3) Podczas odwiedzin na stronach internetowych MAICO dzięki zastosowaniu oprogramowania do analizy sieciowej gromadzone są dane w postaci zanonimizowanej do celów marketingowych i optymalizacji serwisu. Na podstawie pozyskanych danych odwiedzających MAICO tworzy zanonimizowane profile użytkowników w celach reklamy, badania rynku i poprawy atrakcyjności oferty informacyjnej MAICO. W oparciu o nie nie jest możliwe wyciąganie wniosków dotyczących konkretnej osoby. Na serwerach internetowych MAICO nie są również protokołowane żadne adresy IP lub inne dane osobowe. Dane odwiedzających nie są przekazywane osobom trzecim.

(4) Na naszej stronie internetowej używana jest sieciowa usługa analityczna Piwik. Piwik jest oprogramowaniem otwartym (ang. open source software), które analizuje dostępy osób odwiedzających strony internetowe. Analiza możliwa jest przy użyciu plików tekstowych, tak zwanych ciasteczek (ang. cookies). Ciasteczka gromadzą informacji dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Są one zapisywane na serwerze Piwik w Niemczech. Państwa adres IP jest wcześniej anonimizowany. Mogą Państwo jednak uniemożliwić zapisywanie na komputerze ciasteczek oprogramowania Piwik. W tym celu należy odpowiednio zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej. Może to doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać z naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

(5) Nie są rejestrowane nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane kontaktowe (zwane w dalszej części „danymi osobowymi“), chyba że informacje te zostaną podane dobrowolnie, jak to ma miejsce np. w ramach składanego przez Państwa zapytania ofertowego, w ramach abonamentu biuletynu informacyjnego, przy sporządzaniu potwierdzenia z zakresu techniki wentylacji, przy zgłoszeniu online na seminaria fachowe, przy zgłoszeniu do rozdzielnika prasowego lub w przypadku zamówienia dokumentacji produktowej. W pozostałym zakresie, w odniesieniu do usuwania danych i odwoływania zgody odsyłamy do punktu § 5 niniejszego oświadczenia.

(6) Jeżeli za pośrednictwem systemu informacyjnego udostępnili Państwo MAICO dane osobowe, zostaną one użyte przez MAICO wyłącznie w celu realizacji Państwa życzeń i zapytań. MAICO użyje Państwa danych w szczególności do udzielenia odpowiedzi z żądanymi informacjami (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą). Jeżeli podali Państwo swój adres e-mail i inne dane kontaktowe, MAICO prześle Państwu odpowiednie informacje. Podane przez Państwa dane zostaną zapisane w pliku bądź w programie poczty elektronicznej i użyte wyłącznie do korespondencji związanej z żądanymi informacjami. Jeżeli przesłali Państwo MAICO zapytanie dotyczącej danej strony informacyjnej, zostanie ono przekazane przez MAICO do odpowiedniej osoby. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w szczególności na potrzeby następujących usług i funkcji:

 • Rejestracja na potrzeby abonamentu biuletynu informacyjnego MAICO: tytuł, imię, nazwisko, firma, adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail
 • Zgłoszenie do rozdzielnika prasowego: firma, tytuł, nazwisko, imię, ulica/nr, kod pocztowy/miejscowość, telefon, faks, adres e-mail
 • Sporządzenie zapytania ofertowego: firma, dział, imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, telefon, faks
 • Zamówienie dokumentacji produktowej: tytuł, nazwisko, imię, ulica/nr, kod pocztowy/miejscowość, telefon, faks, adres e-mail i odpowiedni branżowy zakres zainteresowań, dla którego mają być przesłane informacje
 • Zgłoszenie online udziału w seminariach / webinarach fachowych: firma, ulica/nr, kod pocztowy/miejscowość, telefon, faks, e-mail, nazwisko i imię uczestnika
 • Sporządzenie potwierdzenia z zakresu techniki wentylacji: dane obiektu (ulica/nr, kod pocztowy/miejscowość), osoba prowadząca sprawę, nazwa firmy, adres firmy
 • Wyszukiwanie przedstawiciela: Kod pocztowy

§ 3 Przekazywanie danych osobowych

 

Poufność Państwa danych osobowych pozostaje przy tym cały czas zagwarantowana. Przesłanie Państwa danych osobowych dalej, ich sprzedaż lub przekazanie w inny sposób osobom trzecim są wykluczone, chyba, że MAICO zobowiązane jest przepisami lub wyrokiem sądu do ich przekazania lub przekazanie jest konieczne w przypadku ataków na infrastrukturę informatyczną MAICO w celu ścigania lub prowadzenia postępowania.

§ 4 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

 

(1) MAICO troszczy się o stosowanie wszystkich niezbędnych, technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby Państwa dane osobowe przechowywane były w taki sposób, aby nie były dostępne ani dla osób trzecich, ani publicznie. Gdyby chcieli Państwo nawiązać kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwracamy uwagę na to, że poufność przekazywanych informacji nie jest zagwarantowana. Wgląd w treść wiadomości e-mail mogą mieć osoby trzecie. Z tego względu zalecamy Państwu przekazywanie nam poufnych informacji wyłącznie drogą pocztową.

(2) Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich administratorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 5 Prawo do informacji, odwołania i usunięcia

 

(1) W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę w ramach abonamentu biuletynu informacyjnego ze skutkiem na przyszłość, podając swój adres e-mail w polu rezygnacji na stronie internetowej Newsletter.

(2) Ponadto przysługuje Państwu w stosunku do MAICO prawo do nieodpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych oraz w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu proszę skontaktować się z osobą prowadzącą sprawy ochrony danych osobowych.

§ 6 Osoba prowadząca sprawy ochrony danych osobowych

 

W sprawie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w sprawie informacji, korekty, blokady lub usunięcia danych oraz odwołania udzielonych zgód proszę zwrócić się do:

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Pan Harald Bantle
Steinbeisstr. 20
78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720/ 694-273
Faks 07720/ 694-320
E-mail Datenschutz(at)maico.de

Stan 11.01.2016

Wyszukiwanie

Możliwe jest wyszukiwanie produktów, dokumentów, stron z zawartością itd.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci optymalne usługi. Pozostając na tej stronie zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Stopka redakcyjna Ochrona danych